Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnalla parannetaan elämänhallintaa ja säilytetään päivärytmi tasapainoisena. Lisäksi sinulla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kasken työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

 Työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet työkyvyttömyyseläkkeellä
 • saat kuntoutustukea Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta
 • saat sairauspäivärahaa Kansaneläkelaitokselta eli Kelalta.

Työ- ja päivätoimintaa varten tarvitset sosiaalitoimen maksusitoumuksen. Voit hakea maksusitoumusta kunnan sosiaalityöntekijältä tai kuntoutuksestasi vastaavalta hoitajalta. Toiminta on sinulle maksutonta.

Työ- ja päivätoiminnasta maksetaan kannustusrahaa, josta ei tarvitse maksaa veroja. Kannustusraha maksetaan eläkkeen tai kuntoutustuen lisäksi.

Mukaan kasken toimintaan

Kasken työ- ja päivätoiminta on

 • tavoitteellista
 • yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioivaa
 • itsemääräämisoikeutta kunnioittavaa

Meillä on tarjolla erilaisia työtehtäviä. Valitsemme tehtävät tarpeesi, osaamisesi sekä kiinnostuksesi mukaan. Kasken työtoiminta edistää opiskeluun tai työelämään paluuta. Lisäksi meillä on työhön valmentavaa toimintaa.

Valmennuksen aikana

voit työskennellä esimerkiksi

 • puualalla
 • tekstiilialalla
 • siivouspalveluissa
 • keittiötehtävissä
 • kiinteistöhuollossa, esimerkiksi talonmiehenä
 • käsityöalalla, esimerkiksi kudontatöissä
 • alihankintatöissä

Voit osallistua työ- ja päivätoimintaan 1–5 päivänä viikossa. Työaika on enintään 4 tuntia päivässä.

Annamme mielellämme lisätietoa, ota yhteyttä!