Palvelut

Työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus

TEAK, eli työllistämistä edistävä ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille henkilöille. Ammatillisen kuntoutuksen tavoitteena on saada kuntoutujalle palkallinen työpaikka, jotta kukaan ei jää työelämän ulkopuolelle.

Tutustu palveluun

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, joiden työttömyys on pitkittynyt toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on parantaa työ- ja toimintakykyä.

Tutustu palveluun

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminnalla parannetaan elämänhallintaa ja säilytetään päivärytmi tasapainoisena. Lisäksi sinulla on mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kasken työ- ja päivätoiminta on tarkoitettu täysi-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Tutustu palveluun

Nuotti-valmennus

Nuotti-valmennus on ammatillista kuntoutusta, joka on tarkoitettu 16–29 -vuotiaille nuorille. Voit hakea valmennusta Kelalta ilman lääkärilausuntoa tai hakemusta.

Tutustu palveluun

Nuorten työpajatoiminta

Kaski järjestää nuorille työpajatoimintaa. Työpajatoiminnassa keskitymme opiskeluun ja työpaikkoihin liittyviin asioihin. Työpajassa ohjaajina toimivat yksilö- ja työvalmentajat.

Tutustu palveluun

Työllistämistä edistävä palvelu

Työllistämistä edistävä palvelu on tarkoitettu henkilöille, joiden on ollut vaikea saada työtä. Kaski Valmennus tarjoaa sinulle työkokeilupaikan tai palkkatukityötä.

Tutustu palveluun

Toiminnallinen työkyvyn arviointi

Toiminnallinen työkyvyn arviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on työllistymistä vaikeuttavia terveydellisiä rajoitteita. Terveydelliset ongelmat voivat myös estää kouluttautumisen.

Tutustu palveluun

ELMA-palvelu

ELMA on eläke-edellytysten selvittämispalvelu. ELMA on tarkoitettu henkilöille, joiden työ- ja toimintakyky on alentunut huomattavasti. Palvelun kautta saat apua eläkkeelle hakeutumiseen ja tarvittavien tutkimusten tekemiseen.

Tutustu palveluun

Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on löytää keinoja ja ratkaisuja sujuvampaan arkeen.

Tutustu palveluun