Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on löytää keinoja ja ratkaisuja sujuvampaan arkeen.

Neuropsykiatrinen valmennus on

  • asiakaslähtöinen
  • kokonaisvaltainen
  • tavoitteellinen ja suunnitelmallinen

Mukaan Kasken valmennukseen

Tarjoamme neuropsykiatrista valmennusta henkilöille

  • joilla on ADD, ADHD, tourette tai oppimisvaikeuksia
  • jotka ovat mielenterveys- tai päihdekuntoutujia
  • joita on jo toistuvasti ohjattu erilaisiin palveluihin

Autamme asiakasta tunnistamaan omat vahvuudet ja voimavarat. Keskiössä on itsesäätelyn ja toiminnanohjauksen taitojen harjaannuttaminen. Näiden taitojen vahvistuminen vaikuttaa esimerkiksi arjen hallintaan sekä ihmissuhteisiin.

Järjestämme neuropsykiatrista valmennusta asiakkaan

  • kotona
  • koulussa tai työpaikalla
  • asiointipaikoissa
  • palvelutuottajan tiloissa.

Asiakas voi maksaa valmennuksesta itse tai tulla valmennukseen Siun Soten maksusitoumuksella.

Pyydämme ennakkotietoja tilanteestasi, jotta voimme suunnitella valmennusjakson sinulle sopivaksi.

Tulosta saatelomake täältä. Täytä saatelomake ja toimita se meille yhdessä maksusitoumuksen kanssa. Voit toimittaa maksusitoumuksen ja saatelomakkeen postitse tai tuoda ne mukanasi ensimmäiseen tapaamiseen.