Toiminnallinen työkyvyn arviointi

Toiminnallinen työkyvyn arviointi on tarkoitettu henkilöille, joilla on työllistymistä vaikeuttavia terveydellisiä rajoitteita. Terveydelliset ongelmat voivat myös estää kouluttautumisen.

Toiminnallisessa työkyvyn arvioinnissa

selvitetään henkilön toimintakyvyn vaikutusta

  • ammattivalintaan
  • kouluttautumiseen
  • muuhun pysyvän ratkaisuun

Osallistu Kasken toiminnalliseen työkyvyn arviointiin

Työkyvyn arviointi sisältää 10 arkipäivän toiminnallisen palvelujakson.

Aloitamme palvelujakson kokonaistilanteesi ja tavoitteesi kartoittamisella.

Toteutamme arvioinnin Kasken työosastoilla. Osallistut sinulle valittuihin oikeisiin työtehtäviin. Työtehtävät voivat olla esimerkiksi kokoonpanoa, siivousta tai toimistotöitä. Toimintakykyäsi ja työssä suoriutumistasi arvoivat yksilö- ja työvalmentajamme.

Voit osallistua arviointiin ottamalla yhteyttä Joensuun kaupungin Topakka-hankkeen tai Pohjois-Karjalan TE-palveluiden työntekijään.

Arviointi sisältää lausunnon ja jatkosuositukset

Toiminnallisen työkyvyn arvioinnin aikana saat tietoa työ- ja toimintakyvystäsi sekä voimavaroistasi ja vahvuuksistasi. Lisäksi saat arvioinnista lausunnon sekä jatkosuositukset. Näiden avulla työllistyminen, koulutukseen hakeutuminen tai muun pysyvän ratkaisun saavuttaminen on helpompaa.